Privacy

Onze privacyverklaring waarin we uiteenzetten hoe we met uw gegevens omgaan op de website en in onze juridische praktijk, hoe we die beschermen en wat uw rechten zijn.

Uw privacy op de website

Hoe gaan wij om met uw privacy op de website?

Op 25 mei 2018 is nieuwe privacywetgeving van kracht in de EU. Deze is bedoeld om consumenten beter te beschermen tegen het ongeoorloofd danwel zonder toestemming verzamelen van hun gegevens. Lees meer over de betekenis van deze wetgeving voor consumenten op de website van de Consumentenbond.

Op deze webpagina zetten wij uiteen hoe wij met de privacy van bezoekers van deze website omgaan.

Statistische data

Als u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde bezoekerskenmerken van u zien, deze worden automatisch geregistreerd door onze host Mijndomein, die daartoe gebruik maakt van het open source programma AWStats. Over de wijze waarop Mijndomein met deze gegevens omgaat, heeft Mijndomein een eigen informatiepagina en privacystatement gemaakt.

NotaBene Juristen gebruikt deze informatie niet om unieke personen of apparaten te identificeren, maar uitsluitend om te zien welke pagina’s bezocht worden. NotaBene Juristen zal deze informatie nimmer aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe bevoegde autoriteiten hierom vragen op grond van een rechtsgeldig verzoek. Buiten onze klantaccount bij Mijndomein bewaren wij geen backup van het internetverkeer.

Wij hebben met onze webmaster Omnia Interactive een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat het beheer van de website en de daarmee samenhangende dataverwerking geschieden in overeenstemming met de AVG wetgeving die op 25 mei 2018 van kracht is in de EU.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Inhoud van andere websites

Vanaf deze website kunnen wij verwijzen websites van derden. Voor de omgang met verkeersgegevens en het privacybeleid van de aanbieders van deze website verwijzen wij u naar de privacyverklaring die deze aanbieders verplicht zijn aan te bieden op hun website.

Hoe we de website beveiligen

Deze website is gebouwd met het programma WordPress. Elke maand worden alle onderdelen van de website gecontroleerd op beschikbare updates, die  – indien beschikbaar – direct worden geïnstalleerd. Hierdoor houden we onze website zo veilig mogelijk en beschermen we de bezoekers zo veel als in ons vermogen ligt tegen virussen en malware.

Versie  24-05-2018

Uw privacy bij NotaBene Juristen

Gegevensinzage

U kunt als bezoeker van deze website en als klant van NotbaBene Juristen, altijd de gegevens inzien, die van u verwerkt zijn. U kunt ook verzoeken om een correctie van de gegevens of verwijdering van gegevens uit ons bestand, als de gegevens niet meer relevant zijn, bijvoorbeeld omdat u geen klant meer bent.

Wij bewaren de volgende gegevens van u als u klant bent: NAW, emailadres en telefoongegevens, om u te kunnen bereiken en te factureren.

Wij zijn door de belastingdienst gehouden aan een bewaartermijn van onze boekhouding voor een periode van 7 jaar. Daarin bewaren wij facturen die zijn verzonden aan onze klanten met uw NAW gegevens.

Geschillen en klachten

Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over de manier waarop NotaBene Juristen met uw gegevens omgaat? Laat het ons weten en we lossen het op. Onverhoopt toch niet tevreden? Klachten inzake privacy kwesties kunt u ook altijd voorleggen aan de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Versie  24-05-2018